Увоз

Увоз

Во годините 2007,2008,2009,2010,2011, преку нашата мрежа работни партнери во странство за нашите познати купувачи им организиравме закуп на опремат од следниве држави: Велика Британија , Германија, Италија, Шпанија, Франција, Полска, Холандија, Ирска, Шветска, Финска, Норвешка, Данска, Естонија, САД.

Доколку имате некои прашања за нас во врска со бараната опрема тражење опрема (багери, натоваривачи, асфалтерки, валјаци, булдожери,ровокопачки,трактори) едноставно контактирајте не.

Вработените во нашата компанија ќе ви дадат понуда во најкраток можен рок и актуелни понуди за опрема која ја барате. До колку бидете задоволни од понудата ќе ви подготвиме комплетен логистички план за набавка:

- верификација продавач

- организиран посета опрема (авионска карта,хотел)

- договор за цена

- наплата

- организација на траспорт

There are no products to list in this category.