Сигнална и звучна предупредувачка опрема

Сигнална и звучна предупредувачка опрема

Во јуни месец успешно потпишавме договор со компанијата E2S во Велика Британија. Компнијата во својта производна програма нуди:

 

- звучна предупредувачка опрема (сирени)

- светлосна предупредувачка опрема

- светлосно – звучна предупредувачка опрема

 

Нивната опрема се употребува во средини каде се потребни високи стандарди за предупредување:

- каменоломи

- копови на песок

- утоварни рампи

- складишта

- фабрики

- градилишта

- пристанишни терминали - марини и тн.

 

За повеќе информаци можете да ги и погледнате каталози кои се во прилог или контактирајте не

There are no products to list in this category.