Половни делови

Половни делови

Нашата компанија може да ви понуди и набави разни половни или ремонтирани резервни делови, кој ги добиваме од нашите дистрибутери кој се специјализирани за продажба на половни, ремонтирани, застарени, расходовани машини:

- шасии

- редуктори

- кабини

- каросериски делови

- ремонтирани мотори

- ремонтирани хидраулични цилиндри

- ремонтирани деферцијали

- ремонтирани менувачи

- останато

Во вашите барање наведете ги следниве податоци:

- марка на машина / опрема

- модел на машина / опрема

- година производство на машината / опрема

- сериски број од машината / опремата (серискиот број се наоѓа на табличката или втиснат на шасија)

- ваш контакт (телефон, факс или електронска пошта)

- податоци за делот кој го сакате (име, димензија, количина и каде се наоѓа...)

Нашите колеги ќе ви подготват цртеж од резервниот  дел, на тој цртеж заокружете што ви е потребно и пратете ни го назад на факс или електронска пошта.

Кога ќе ги имаме сите потребни податоци ќе ви ја испратеме нашата понуда/пресметка

 

 

 

 

There are no products to list in this category.