Корпи и приклучоци

Корпи и приклучоци

Корпите преставуваат основана опрема за повеќе градежни машини. Наменети се за багери, натоварувачи, трактори, кранови, ровокопачки и останати машини. Од аспект на употреба со нив може да се копа, затрупува, граба, натоварува материјал, да се руши и слично.

Според начинот на начинот на употреба ги делиме на корпи за натоварување и копање. Корпите за натоварување се обично за натоварачи или ровокопачи кои се употребуваат за натоварување на матријал.

Корпите за копање во однос на материјалот со кој ке се работи ги делиме на:

- обични за (стандардни) копање

- појачани

- корпи за камен

Разлика меѓу нив е во нивната изработка и користење на челикот. Обичните корпи по правило се појачани само на некој делови со појачани челични ленти (на задната страна ) додека другите два типа се во потполност изработени од појачан челик. Гледано од  аспект на употреба најмногу се употребуваат стандардните корпи, па појачаните додека корпите за камен имаат мала употреба и главно се употребуват за карпести терени.

Традиоцнално корпите за ископ имаат монтирано различни видови заби. Нивната функција е да ја разбијат и ослабат земјата, за да може полесно да ја подигне. Со тоа се намалува триењето помеѓу материјлот и корпата, а со тоа се спречува абењето на корпата. Големината на корпата се одредува според големината на машината, па затоа при барање понуда потребно е да го наведете типот и големината на машината.

Во моменто нашата компанија работи со 4 италијански производители на корпи и приклочоци за ровокопачи:

Официјални интернет страни на производителите:

- TREVIBENNE
The Official Site of the manufacturer :
http://portal.trevibenne.it/

- COSBEN
The Official Site of the manufacturer :
http://www.cosben-it.com

VTN -
The Official Site of the manufacturer :
http://www.vtngroup.com

- EUROBENNE
The Official Site of the manufacturer :
http://www.eurobenne.it

 

There are no products to list in this category.