Гумени папучи за вашите метални гасеници

Гумени папучи за вашите метални гасеници

Everpads Co., Ltd.  е компанија од Тајван и е основана 1995 година. На почеток првествено биле специјализирани за гумени папучи за машини за поставување на асфалт, а денеска компанија Everpads Co.,Ltd.  најголем светски производител на гумени папучи за сите врсти работни машини (багери гасеничари, финишери...). Со постојано вложување во развојот и ширење на продажбата имаат постигнато да нивните делови за различни машини покажале издржливост до 2000 работни часа. Во 2002 година е отворено преставништво во САД (Evertire,Incoporation.), покасно и во Кина (Everpad Project Machinery Accessories(Suzhou)Co.,Ltd.). Денес имат свои канцеларии и магацини во Европа ( EVERPADS B.V.), Индија (Everpads Co.,Ltd) и многу преставништва по цел свет.

За повеќе информации посетете ја нивната интернет страна, па контактирајте не:

http://www.everpads.com

 

There are no products to list in this category.