Брзи спојки за багери

Брзи спојки за багери

Нашата компанија ви нуди различни модели на брзи приклучоци (брзи спојници) за багери, мини багери, ровокопачки.

Брзите спојки може грубо да ги поделиме на две врсти:

- механички (механички приклучок)

- хидраулични (хидрауличен приклучок)

Ние соработуваме со различни прозиводители на брзи спојки: VTN, EUROBENNE, MARTIN, VERACHTER, TREVI, BENNE…

There are no products to list in this category.