Бош пумпа за реновирање (BOSCH пумпа)

Бош пумпа за реновирање (BOSCH пумпа)

Во соработка со италијанската услуга Бош пумпи што ги нудиме реставрација Бош пумпи (Бош пумпа). 

За точната подготовка на понуда, ве молиме пратете ни: 
- Информации за работна машина (тип, година на производство, сериски број). 
- Детали на пумпа (тип, сериски број)

There are no products to list in this category.